برگزاری جلسه اتیسم

 

به همت اداره بیماریهای معاونت درمان جلسه ای در خصوص نحوه ارائه خدمات بر اساس بسته حمایتی ابلاغی از وزارت بهداشت درمان با حضور مسئولین مربوطه از بهزیستی و مراکز خدمات اتیسم برگزار گردید.                                                                                                                                          

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳