برگزاری جلسه آموزش مراقبت های بعد از کاتترگذاری در بیماران همودیالیز

جلسه آموزشی در خصوص مراقبت های بعد از کاتترگذاری در بیماران همودیالیز در روز سه شنبه مورخ ۱/۸/۹۷ با حضور آقای دکتر شاه بندری فوق تخصص جراحی عروق و خانم دکتر کارلا ابوشقرا دکتری پرستاری و کلیه سرپرستاران بخش های همودیالیز استان اصفهان برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳