برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه شاخص های ملی اورژانس بیمارستانی

دومین کارگاه آموزشی یک روزه  شاخص های ملی اورژانس بیمارستانی با حضور کلیه مسئولین آمار استان به همت اداره اورژانس بیمارستانی معاونت درمان در تاریخ ۹۷/۲/۲۴ در سالن اجتماعات این معاونت برگزار گردید .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳