برگزاری دوره آموزشي مواد مخدر و پیامدهای سوء آن :

 

omid_be_zendegiدوره آموزشي "مواد مخدر و پیامدهای سوء آن  "  با احتساب ۶ساعت آموزشی براي كليه كاركنان معاونت درمان در تاریخ  ۲۰/۹/۹۰ ساعت ۸  الی ۱۲ ظهر  در سالن اجتماعات برگزار گردید .این دوره توسط جناب تیمسار کاظمی با بیانی شیوا و کاربردی تدریس گردید.شایان ذکر است آزمون دوره فوق در تاريخ ۲۱/۱۰/۹۰   با احتساب ۶ساعت آموزشی براي كليه كاركنان برگزار می گردد.

دریافت فایل مربوطه 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳