برگزاری جلسه هماهنگی فصلی فوکال پوینت های بیماری های واگیر

جلسه هماهنگی فصلی فوکال پوینت های بیماری های واگیر با محوریت آنفلوآنزای پرندگان روز شنبه مورخ ۱۶ بهمن ماه، ویژه فوکال پوینت های علمی و اجرایی بیماری های واگیر مراکز درمانی استان، در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳