برگزاری دومین جلسه شورای مشورتی MS استان اصفهان

جلسه ای با حضور معاون درمان ، مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی ، رئیس گروه مدیریت بیماریها ، مدیر گروه مغز و اعصاب ، رئیس انجمن MS و اعضای منتخب هیات علمی  از گروه نورولوژی ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۳ بهمن ماه در سالن معاونت درمان برگزار گردید . 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳