برگزاری دومین جلسه هماهنگی کارشناسان IPD مراکز درمانی استان اصفهان

دومین جلسه هماهنگی کارشناسان IPD مراکز درمانی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ با حضور مدیر اقتصاد درمان، استانداردها و فناوری سلامت در معاونت درمان برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا اهمیت صنعت گردشگری سلامت از دیدگاه آماری بیان گردید؛ در ادامه کارشناسان IPDضمن بیان مشکلات موجود در مراکز درمانی، نقطه نظرات و پیشنهادات لازم را ارائه نمودند.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳