برگزاری جلسه هماهنگی کارشناسان IPD مراکز درمانی استان اصفهان

جلسه هماهنگی کارشناسان دپارتمان پذیرش بیماران بین الملل مراکز درمانی (IPD) فعال در امر توریسم درمانی( گردشگری سلامت) در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ با حضور اعضا، تشکیل و پیرامون موارد ذیل بحث و تبادل نظر شد :

نحوه تاسیس دپارتمان پذیرش بیماران بین الملل، شرح وظایف اعضا، اهداف تشکیل کمیته IPD، استانداردهای هتلینگ در مراکز درمانی دارای IPDو ... در پایان مقرر گردید نمایندگان بیمارستانهای متقاضی فعالیت در این حوزه، ضمن هماهنگی با مسؤولین مربوطه نسبت به برنامه ریزی و فرایندسازی اقدامات لازم را انجام دهند.

دریافت پاورپوینت جلسه

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳