برگزاری کلاس آموزشی آموزه های قانونی در رشته دندانپزشکی

برگزاری کلاس آموزشی آموزه های قانونی در رشته دندانپزشکیکلاس آموزشی" آموزه های قانونی در رشته دندانپزشکی "شامل مباحث:۱-اهمیت مستندسازی ۲- قوانین و مقررات مربوط به مسئولیت حرفه ای ۳-سیر رسیدگی به شکایات و قصورهای دندانپزشکی۴-بررسی گزیده ای از موارد شایع شکایات در حوزه دندانپزشکی.روز یکشنبه مورخ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار می گردد

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳