برگزاری جلسه هماهنگی درمانگاه های شبانه روزی دندانپزشکی

meetingجلسه هماهنگی مابین درمانگاه های شبانه روزی دندانپزشکی و واحد دندانپزشکی معاونت درمان راس ساعت۸:۳۰روز یکشنبه مورخ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ در محل سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار خواهد شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳