برگزاری جلسه تکمیلی اصول خط مشی نویسی در حوزه درمان

img_3178در راستای استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانها، واحد آموزش معاونت درمان اقدام به برگزاری جلسه تکمیلی "اصول خط مشی نویسی در حوزه درمان" ویژه کارشناسان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مراکز درمانی دانشگاه در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۲:۳۰ بعداز ظهر نمود.

 

جهت دریافت فایل مطالب اینجا کلیک کنید.

img_3177

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳