برگزاری اولین جلسه مبارزه با پدیده قاچاق

IMG 54961برای اولین بار جلسه ای با موضوع تأمین تجهیزات پزشکی و مبارزه با قاچاق کالا در این حوزه با مشارکت

سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره تجهیزات پزشکی و اتحادیه فروشندگان تجهیزات پزشکی و با دعوت از مسئولین تدارکات کلیه واحدهای تابعه در محل سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه ابتدا مدیر محترم اقتصاد درمان جناب آقای دکتر فتاح به بیان دیدگاههای خود در خصوص نحوه ی تأمین تجهیزات پزشکی پرداختند و پس از آن کارشناس سازمان صنعت، معدن و تجارت به بیان تعاریف و مصادیق کالای قاچاق و تعاملات قانونی و غیر قانونی در این حوزه پرداختند و پس از ارائه سخنرانی توسط رئیس اداره تجهیزات پزشکی و رئیس اتحادیه فروشندگان تجهیزات پزشکی به سوالات مدعوین پاسخ داده شد.
IMG 5495

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳