برگزاری آزمون «مدیریت عمومی» ویژه رؤسا و مدیران مراکز درمانی استان

  پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص برگزاری آزمون "مدیریت عمومی" در آذرماه سالجاری، نکات مندرج به اطلاع رسانده می شود:

۱-شرکت مدیران(رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، مدیر خدمات پرستاری، سرپرستاران،سوپروایزرها ،مسئول زایشگاه و مسئول مدارک پزشکی ) در آزمون فوق با توجه به استانداردهای اعتبار بخشی الزامی است.
۲-امتیاز قبولی برای کلیه افراد شرکت کننده، کسب حدنصاب ۷۰%امتیاز می باشد.۳-منبع آزمون از کتاب  "مدیریت عمومی"  (نویسنده دکتر سید مهدی الوانی، چاپ چهل و سوم، نشر نی، سال۱۳۹۰ ) می باشد. شایان ذکر است مطالعه ضمائم شماره ۲۱،۱۷،۷،۱۳،۱۵ کتاب نیز ضروری است.۴-حداکثر تا تاریخ ۲۰/۸/۹۱ اسامی و کدملی افراد واجد شرایط شرکت در آزمون در قالب فایل excel مورد نظر و در یک گروه به پست الکترونیکی واحد آموزش معاونت درمان(edumng@mui.ac.ir) ارسال گردد.
۵- مدرک تحصیلی جهت افراد شرکت کننده، لیسانس به بالا مدنظر می باشد.۶-جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۶۶۱۹۶۶۱ داخلی ۲۹۴(سرکار خانم کرمی) از ساعت ۱۴-۱۲ تماس حاصل فرمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳