برگزاری کنفرانس"فشار خون" به همت واحد نیروی انسانی پزشکی و تخصصی

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی، کنفرانسی با عنوان" فشار خون" مورخ۰۳/۱۲/۹۶، در سالن کنفرانس معاونت درمان به همت واحد نیروی انسانی پزشکی و تخصصی برگزار گردید و در خصوص مباحث "تعریف،پیشگیری، مراقبت و درمان فشار خون"سخنرانی شد. 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳