برگزاری کنفرانس کنترل عفونت های بیمارستانی از سوی گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی ، کنفرانسی با عنوان" اصول پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی" مورخ ۹۷/۰۵/۱۷ در قالب آموزش مداوم، در سالن کنفرانس معاونت درمان به همت گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی برگزار گردید و در خصوص مباحث "ساختار کلی و شرح وظایف تیم کنترل عفونت، انواع شایع عفونت های بیمارستانی، بیماریابی و مراقبت های مربوطه، نظام مراقبت از مقاومت آنتی بیوتیکی" سخنرانی شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳