برگزاری کنفرانس قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی

در راستای ارتقای آگاهی و دانش پزشکان عمومی و متخصص کنفرانسی با عنوان" قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی" مورخ۱۱/۰۸/۹۵ در سالن اجتماعات معاونت درمان توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی برگزار گردید و در خصوص انواع مسئولیت و قصور پزشکی،رضایت و برائت،انواع گواهی نامه ها، رازداری پزشکی، تخلفات کیفری و انتظامی سخنرانی شد.

پاورپوینت ۱

پاورپوینت ۲

پاورپوینت ۳

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳