برگزاری کمیته تخصصی بررسی علل مرگ کودک

کمیته تخصصی بررسی علل مرگ کودک، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، با حضور قائم مقام معاون درمان، مدیر نظارت، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی، اعضای این کمیته، مسئولین و کارشناسان مدعو در معاونت درمان برگزار شد.در این جلسه پس از ارائه و بررسی نقاط ضعف و نواقص گزارش مربوطه، در خصوص عوامل قابل اجتناب مرگ و میر کودکان، ارائه راهکارهای مداخله ای به منظور ارتقاء کیفیت خدمات به این گروه سنی، در بخش های خصوصی سرپایی و مراکز آموزشی درمانی، بحث و تبادل نظر انجام و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳