برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهاني ماما

 مراسم بزرگداشت روز جهاني ماما، روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت در مركز همايش هاي علمی دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه، رييس سازمان نظام پزشكي اصفهان، معاونين درمان و بهداشتي  و جمع کثیری از ماماهای استان برگزار شد.در اين مراسم دكتر اصغري رئیس دانشگاه ضمن تبريك اين روز به كليه ماماهاي استان از زحمات و تلاش هاي جامعه مامايي استان تقدير و تشكر نموده و يكي از دستاوردهاي مهم طرح تحول سلامت را ترويج زايمان طبيعي و رايگان نمودن هزينه آن در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه عنوان نمود. در ادامه نيز دكتر شتابي معاون درمان ضمن اشاره به تاريخچه مامايي در ايران، دستاوردهاي مهم حوزه درمان در امور مامايي را مطرح نمود.سپس دكتر جوادي رييس سازمان نظام پزشكي در سخنراني خود بر اهميت نقش و جايگاه ماماها در نظام سلامت تاكيد نمود. جناب آقاي دكتر خديوي معاون بهداشتي نيز در سخنان خود به خدمات انجام شده در حوزه بهداشت و دستاوردهاي مهم اين حوزه اشاره نمود. در پايان این مراسم از ماماهاي منتخب استان با اهداء لوح تقدير و هديه تقدير بعمل آمد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳