برگزاری سمینار سه روزه CPR به همت گروه توزیع نیروهای تخصصی

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص مراکز، سمیناری سه روزه با عنوان" احیای قلبی ریوی" ۲۷ لغایت ۲۹ آذر ۹۶ در سالن اجتماعات معاونت درمان به همت گروه توزیع نیروی تخصصی برگزار گردید و در خصوص مباحث پروتکل احیای قلبی ریوی در بزرگسالان،اطفال و نوزادان از پایه تا پیشرفته،الگوریتم ها،تجویز منطقی داروها و برخورد با آریتمی های قلبی حین احیا،جنبه های قانونی و اخلاقی در احیا سخنرانی شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳