برگزاری سمینار "قوانین و مقررات اداره بیمارستان ها"

در این سمینار پیرامون چالش های مدیریتی حوزه درمان، مروری بر قوانین انتظامی، شرح وظایف روسای بیمارستان ها و مسئولین فنی، قوانین مرتبط با ایمنی بیمار، پزشکی قانونی،چالش های نظارتی، چالش های اورژانس پیش بیمارستانی و بحران و نیز روند رسیدگی به شکایات در دادسرای سازمان نظام پزشکی سخنرانی شد. در پایان پرسش و پاسخ در خصوص مشکلات موجود و مرتبط صورت پذیرفت.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳