برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

دوره آموزش ضمن خدمت رادیولوژی با عنوان بیماری شناسی در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۴/۲۸ جهت پرسنل کاردان و کارشناسان رادیولوژی مراکز درمانی در سالن اجتماعات این معاونت برگزارشد.مباحث آموزشی بیماری شناسی توسط سرکارخانم شریفیان و سرکارخانم محمدی ارائه گردید

لازم به ذکر است دوره فوق الذکر درتاریخ هایی که متعاقبا اعلام خواهد شد تکرار می گردد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳