برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه شاخص های ملی اورژانس بیمارستانی

اولین کارگاه آموزشی یک روزه  شاخص های ملی اورژانس بیمارستانی با حضور کلیه سرپرستاران اورژانس های بیمارستانی استان به همت اداره اورژانس بیمارستانی معاونت درمان در تاریخ ۹۷/۲/۱۷ در سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳