برنامه نوروزی حضور پزشکان متخصص جهت ارائه خدمت به بیماران سرپایی غیر کرونایی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳