بررسی نقشه ساختمانی بخش همودیالیز المهدی

06022012531جلسه ای با حضور دکتر محمد سوداوی-مسئول واحد بیماری های خاص و پیوند اعضای معاونت درمان-سرکار خانم آبنیلی-نماینده معاونت درمان در حوزه مدیریت فنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-و گروه کارشناسان بخش های همودیالیز استان برگزار شد.نقشه دو طبقه بخش همودیالیز المهدی-بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع)-از نظر فضاهای مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی با استانداردها،پیشنهادات لازم جهت اعمال و ایجاد تغییرات لازم داده شد.
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳