ایمنی

راهنمای ارتقای کیفیت کمیته مرگ و میر بیمارستانی

کمیته مرگ و میر بیمارستانی برای بررسی علل مرگ و میر ،روند مرگ و میر،جلوگیری از موارد مرگ و میر قابل اجتناب ارزیابی ابعاد قانونی موضوع بررسی ،تجزیه و تحلیل عوارض بیمارستانی و روند انها تجزیه و تحلیل و بررسی عوارض اتفاق افتاده اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از بروز عوارض ناخواسته و پیشگیری از عوارض قابل اجتناب و ... تشکیل میگردد

صفحه‌ها

اشتراک در ایمنی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳