ایمنی

اسامی افراد قبول شدگان نهایی آزمون ایمنی

آزمون حضوری استاندارد بیمارستان های دوستدار ایمنی درروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ در تالار لقمان ساختمان گسترش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت مسئولان ایمنی بیمارستان ها و هماهنگ کنندگان ایمنی بیمار و مدیریت خطر برگزار گردید.

استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی

با توجه به امیت رعایت استانداردهای ایمنی بیمار ،

کتاب بیمارستان های دوستدار ایمنی راهنمای ارزیابان

قابل توجه مسئولان ایمنی بیمارستان ها

دستورالعمل های ایمنی بیمار

قابل توجه کلیه کارشناسان ایمنی بیمارستان ها

چک لیست خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی

با توجه به اهمیت خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی ،

ارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمارستان امام موسی کاظم (ع)

با توجه به اهمیت خود ارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان دوستدار ایمنی در ارتقاء سطح ایمنی بیمار

صفحه‌ها

اشتراک در ایمنی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳