ایمنی

چک لیست استانداردهای الزامی ایمنی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

کلاس مدیریت خطا و خطر خرداد ۹۸

جهت دریافت اینجا کلیک نمایید

صفحه‌ها

اشتراک در ایمنی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳