اولین دوره آموزشی کدگذاری بیماریها

اولین جلسه از کارآگاه های آموزشی کدگذاری بیماریها با عنوان آشنایی با بیماری شناسی و اختصارات و اصطلاحات پزشکی و کدگذاری سیستم قلب و عروق در روز ۵ شنبه مورخ ۶/۸/۹۵ به همت واحد آمار و مدارک پزشکی معاونت

درمان و با حضور کارشناسان کدگذار مراکز آموزشی و درمانی استان در سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید. در این جلسه مباحث مربوط به بیماریهای قلب و عروق توسط سرکارخانم دکتر سقائیان نژاد تدریس گردید

و در پایان جلسه پرسش و پاسخ برای  کارشناسان مذکور برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳