اولین جلسه آموزشی ایمنی با عنوان استانداردهای الزامی بیمارستان دوستدار ایمنی

اولین جلسه آموزشی ایمنی با عنوان استانداردهای الزامی بیمارستان دوستدار ایمنی با حضور جناب آقای دکتر جنگجو مدیریت محترم امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی ، جناب آقای دکتر گلزاری سرپرست محترم اداره نظارت بر خدمات بستری و کلیه کارشناسان هماهنگ کننده ایمنی مراکز آموزشی درمانی ، درمانی، خصوصی و خیریه و وابسته به ارگان ها در سالن اجتماعات معاونت درمان تشکیل گردید. اهم مباحث تدرس شده در کلاس عبارتند از : اهمیت و ضرورت استقرار استانداردهای الزامی ایمنی بیمار، نقش همیاران درمان در ایمنی و ارزیابی استانداردهای الزامی بر اساس چک  لیست های طراحی شده و ...

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳