دوره آموزش ضمن خدمت اصول مستند سازی زخم

اولین جلسه آموزش ضمن خدمت رابطین زخم در سال ۱۳۹۷، با عنوان "اصول مستند سازی زخم" روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، با حضور رابطین زخم مراکز درمانی دولتی و خصوصی، در سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره، توانمند نمودن پرستاران رابط زخم در خصوص کنترل ،بررسی ،پیشگیری،مراقبت ومدیریت زخم فشاری در مراکز درمانی بود.در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید،

 خانم اکبری، رابط زخم این معاونت، مطالبی در خصوص برنامه امروز و فعالیت‌هایی که تاکنون اداره پرستاری در این زمینه انجام داده است، ایراد فرمودند. سپس آقای دکتر عابدینی، رئیس مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)، مباحث بررسی ومعاینه فیزیکی بیماران دارای زخم فشاری در بدو ورود بیمار وراههای پیشگیری از زخم فشاری را تدریس نمودند.در ادامه سرکار خانم آقایی کارشناس زخم مباحث شناخت محصولات پانسمان و مراقبت های پرستاری از بیمار مبتلا به زخم فشاری را بیان نمودند. در پایان  خانم اکبری رابط زخم معاونت درمان نحوه پرکردن فرم های مدیریت زخم ونحوه اخذ آمار را ارائه دادند.شایان ذکر است در پایان در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳