اهدای عضو ، اهدای زندگی

واحد فرآهم آوری پیوند اعضا معاونت درمان دانشگاه اعلام نمود: بیمار حمیدرضا اردستانی۱۶ ساله در اثر تصادف دچار مرگ مغزی شد و دربیمارستان کاشانی بستری شد که پس از تایید مرگ مغزی به بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان الزهراء منتقل شد.

در ادامه پس از انجام مراحل موافقت خانواده وی با اهدای عضو آن مرحوم، اعضای وی شامل (کبد و  دو کلیه و قلب ) به ۴ بیمار نیازمند عضو منتقل شد.روحش شاد

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳