امروز اول اسفند، روز عدالت اجتماعی نامگذاری شده است

 امروز، بیستم فوریه  برابر با اول اسفند ماه از سوی سازمان ملل روز عدالت اجتماعی نامیده شده است. سازمان ملل به منظور توجه به مسائل انسانی و اجتماعی، روزهائی از سال را به برخی از موضوعات اختصاص داده است، مانند روز بیستم فوریه که روز عدالت اجتماعی ست تا به عقیده ی رهبران سازمان ملل بتوان با بحث های همه جانبه و از طریق همکاری صلح آمیز در داخل کشورها و میان کشورهای مختلف، به این موضوع مهم پرداخت.

 

 

هدف سازمان ملل برای نامیدن بیستم فوریه به روز عدالت اجتماعی، رعایت حقوق برابر میان همه ی مردم صرف نظر از جنسیت، گروه سنی، نژاد، قومیت، مذهب، فرهنگ و نقص عضو اعلام شده است. رعایت حقوق پناهجویان و مهاجران نیز از جمله اهداف دیگر روز عدالت اجتماعی ست. اما با وجود این، برخورداری از عدالت اجتماعی، یک رؤیای دور و دراز برای بسیاری از ساکنان جهان است .

 

  

 گسترش فقر، گرسنگی، جنگ ، از جمله خبرهای تکان دهنده ای ست که همواره منتشر می شود، اما در برخی مواقع تنها با صدور اعلامیه ای از سوی کشورهای دیگر، نسبت به این فجایع، واکنش نشان داده می شود.

 

 
 مسئولان سازمان ملل معتقدند که بحران اقتصادی جهان از جمله مواردی ست که موجب کند شدن روند برنامه های انسانی این سازمان می شود.

 

 

 در بیستم فوریه ی سال ۲۰۰۷در نخستین سال نامیده شدن روز عدالت اجتماعی، بان کی مو ن دبیر کل سازمان ملل عنوان کرد که عدم اجرای عدالت اجتماعی در نقطه ای از جهان می تواند تاثیراتی منفی بر مناطق دیگر جهان نیز داشته باشد. او اظهار داشت که باید تلاش شود تا خواست و فکر عدالت اجتماعی در ابعاد ی گسترده به صورت قانون درآمده و در عمل واقعیت پیدا کند

 

 

 

مصاديق عدالت به تناسب شرايط زمان و مكان تغيير مي‌كند و تغيير شرايط زندگي اقتصادي سبب دگرگوني روابط اجتماعي مي‌شود. اين دگرگوني سبب مي‌شود اقتضاي عدالت نيز تغيير كند.

 

 

البته نخستين گام در تأمين عدالت اجتماعي وجود قانون صحيح و عادلانه‌اي است كه مصالح مادي و معنوي همة مردم را به طور يكسان تضمين كند و با اسرار وجودي انسان و اصول حاكم بر روابط اجتماعي بشر هماهنگ باشد؛ تا اينكه هر كس حق خويش را بشناسد و برای به دستيابي به آنچه سزاوار است، اميدوار باشد و صاحب حق مطمئن باشد كه به حق خود مي‌رسد. به همين منظور، كاوش در قوانين و مقرّرات، مقدمه‌اي براي رسيدن به عدالت اجتماعي است.

 

 

دکتر شهین مرتجی/ مسؤل امور فرهنگی/ معاونت درمان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳