الزامات ایمنی در بخش آسیب شناسی

با احترام به پیوست دستورالعمل مربوط به الزامات ایمنی ویژه بخش آسیب شناسی تشریحی آزمایشگاه مرجع سلامت تدوین شده است ، جهت اجرا در کلیه بخش های ذیربط ابلاغ میگردد.جهت مشاهده فایل کلیک نمائید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳