اقدامات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بمناسبت هفته بسیج ملی تغذیه صحیح

اقدامات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بمناسبت هفته بسیج ملی تغذیه صحیح

دریافت فایل: هفته بسیج ملی تغذیه صحیح
دریافت فایل:هفت توصیه طلایی برای پیشگیری از اضافه وزن و چاقی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳