اطلاع رسانی اصلاحیه تقویم آموزشی آزمون های الکترونیکی آذرماه ۹۸

جهت دریافت اصلاحیه تقویم آزمون های الکترونیکی آذرماه ۱۳۹۸ کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳