قابل توجه مسئولين فني مراكز درمان سوء مصرف مواد

جهت مشاهده اطلاعيه فوري در خصوص سفر بيماران به عتبات عاليات كليك نماييد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳