اصلاحیه ردیف ۴۷ جدول نود مورد گلوبال سال۹۲

untitled2 جهت دریافت اصلاحیه اقلام ریالی بند ذیل ردیف ۴۷ اعمال شایع گلوبال ۱۳۹۲(موضوع تخت روز نوزاد) 

کلیک  نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳