استفاده از فن آوریهای نوین در علوم پزشکی بالاخص دندانپزشکی و حرف وابسته نظیر ایمپلنت,لیزر و ...

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳