ارگونومی در دندانپزشکی

clip_image00در حرفه دندانپزشکی همانند سایر مشاغل یک سری عوامل  زیان آور در محیط کار وجود دارد.عدم توجه به موازین بهداشت شغلی ,سلامتی شاغلین این حرفه را به خطر می اندازد.ارگونومی در دندانپزشکی با دیدگاه علمی,آخرین اصول ارگونومیک در حرفه دندانپزشکی را معرفی می کند.ارگونومی در دندانپزشکی بر روی دو موضوع عمده تأکید دارد,فشار فیزیکی و فشار روحی روانی.برنامه های ارگونومیک چالش های فیزیکی و روحی روانی رو در روی دندانپزشکان را مرتفع کرده و راه حل های علمی را در راه ایجاد شرایط  محیطی کارآمد و تسلی بخش فراهم می کند.
 

دریافت متن کامل مقاله ارگونومی در دندانپزشکی
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳