ارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمارستان امام موسی کاظم (ع)

با توجه به اهمیت خود ارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان دوستدار ایمنی در ارتقاء سطح ایمنی بیمار ،نمونه ای از ارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان دوستدار ایمنی که در سال ۱۳۹۲ توسط ارزیابان وزارت متبوع انجام گرفت ، جهت بهره برداری برروی سایت قرار گرفته است

فایل پیوست: 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳