جلسه پیرامون ادامه درمان بیماران صعب العلاج

در تاریخ ۹۷/۴/۲۸ جلسه پیرامون ادامه درمان بیماران صعب العلاج و  end stage با حضور  معاون درمان واعضای محترم هیات علمی و سازمان پزشکی قانونی و سایر اعضا در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار و تصمیماتی اتخاذ گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳