اداره تجهیزات پزشکی

کمیسیون طرح اختیاری رشته مهندسی پزشکی (فصل پاییز ۹۷)

قابل توجه کلیه متقاضیان: 

ثبت نام کمیسیون طرح از طریق سامانه تامین و توزیع نیروی انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرس Tarhreg.behdasht.gov.ir(سامانه رشد) می باشد.

۱)تاریخ ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه مذکور جهت کمیسیون طرح اختیاری رشته مهندسی پزشکی(فقط گرایش بیوالکتریک و بالینی) فصل پاییز از روز شنبه مورخ ۳/۹/۹۷ ساعت ۱۱ صبح آغاز و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۰/۹/۹۷ می باشد.خواهشمند است از حضور و تماس غیر ضروری با اداره تجهیزات پزشکی خودداری فرمایید.

جلسه آموزشی اخلاق کاربردی در مهندسی پزشکی

جلسه آموزشی «اخلاق کاربردی در مهندسی پزشکی » توسط اداره تجهیزات پزشکی جهت کارشناسان و تکنسین های تجهیزات پزشکی شاغل در کلیه مراکز درمانی استان (دولتی،  خصوصی، خیریه و وابسته به ارگانها) در محل سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید.

جلسه آموزشی آشنایی با دستگاه سی تی آنژیوگرافی

روز چهارشنبه ۲۴ مرداد ماه کارگاه آموزشی « آشنایی با دستگاه های سی تی آنژیوگرافی » جهت کارشناسان و تکنسین های تجهیزات پزشکی مراکز درمانی استان (دولتی، خصوصی، خیریه و وابسته به ارگانها) با همکاری صمیمانه حوزه ریاست و پرسنل مرکز آموزشی درمانی شهید چمران و در محل سالن کنفرانس آن مرکز برگزار گردید این جلسه آموزشی در قالب آموزش تئوری،صبح و بازدید فنی از دستگاه مستقر در مرکز تحقیقات قلب و عروق به صورت عملیاتی، عصر ارائه گردید که مورد استقبال کارشناسان شرکت کننده قرار گرفت.

جلسه آموزشی آشنایی با دستگاه های چشم پزشکی

کلاس آموزشی «آشنایی با دستگاه های چشم پزشکی » در تاریخ ۲۷ تیر ماه توسط اداره تجهیزات پزشکی و با همکاری مرکز آموزشی درمانی فیض جهت کارشناسان و تکنسین های تجهیزات پزشکی کلیه مراکز درمانی تابعه، خصوصی و تأمین اجتماعی استان در محل سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید.

جلسه آموزشی آشنایی با گازهای طبی و کاربرد سیلندرهای مرتبط

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه جلسه آموزشی« آشنایی با گازهای طبی و کاربرد سیلندرهای مرتبط » ویژه کارشناسان و تکنسین های تجهیزات پزشکی کلیه مراکز درمانی (آموزشی درمانی، خصوصی، خیریه و تأمین اجتماعی) استان در محل سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار شد.

جلسه آموزشی آشنایی با استانداردهای باند و گاز

دوشنبه ۱۶ بهمن ماه جلسه آموزشی « آشنایی با استانداردهای باند و گاز» ویژه کارشناسان و تکنسین های تجهیزات پزشکی کلیه مراکز درمانی (دولتی، خصوصی، خیریه و وابسته به ارگانها) استان در محل سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید.

کمیسیون طرح اختیاری رشته مهندسی پزشکی (فصل زمستان ۹۶)

قابل توجه کلیه متقاضیان:

ثبت نام کمیسیون طرح از طریق سامانه تامین و توزیع نیروی انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرس Tarhreg.behdasht.gov.ir(سامانه رشد) می باشد.

۱)تاریخ ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه مذکور جهت کمیسیون طرح اختیاری رشته مهندسی پزشکی(فقط گرایش بیوالکتریک و بالینی) فصل زمستان از روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۷ساعت ۸صبح آغاز و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۳می باشد

تجهیزات پزشکی غیرمجاز

قابل توجه کلیه متخصصین محترم زنان و مطب های مامایی: به اطلاع می رساند با توجه به استعلام این معاونت از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و به استناد نامه مدیرکل محترم تجهیزات پزشکی، اسپکلوم یکبار مصرف تولید شرکت تأمین طب نصف جهان فاقد هر گونه مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی بوده و استفاده از آن جهت بیماران ممنوع می باشد. دریافت نامه اداره کل تجهیزات پزشکی 

جلسه آموزشی آشنایی با اصول فیزیکی دستگاه سونوگرافی

روز دوشنبه ۱۸ دیماه جلسه آموزشی « آشنایی با اصول فیزیکی دستگاه سونوگرافی » ویژه کارشناسان و تکنسین های تجهیزات پزشکی کلیه بیمارستانهای دولتی، خصوصی، خیریه و وابسته به ارگانها در محل سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید.   
 

اطلاع رسانی برگزاری کارگاه کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

برگزاری کارگاه کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی توسط دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی در تاریخ ۸ آذر ماه ۹۶
دریافت پوستر همایش

صفحه‌ها

اشتراک در اداره تجهیزات پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳