اجرای برنامه جامع پیشگیری و کنترل دیابت

صبح روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۶ جلسه ای به همت اداره امور بیماریها با حضور روسای تعدادی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،در این معاونت برگزار و در خصوص "اجرای برنامه جامع پیشگیری و کنترل دیابت و ضرورت راه اندازی درمانگاههای دیابت در مراکز بیمارستانی بحث وتبادل نظر شد.                                                                                                                                                                                                                                                         

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳