آیین نامه پسماندها

 ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته

 جهت دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳