آموزش سلامت

فشارخون

واریس پا

سرطان تیروئید

پوکی استخوان

مهارتهای ارتباطی

صفحه‌ها

اشتراک در آموزش سلامت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳