آمار غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران استان

قابل توجه کلیه مراکز (دولتی ،خصوصی ،وابسته به ارگان):

جهت دریافت فرم خام "آمار غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران استان "  اینجا کلیک کنید

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳