آغازهفته تربیت اسلامی را به مربیان دلسوز و تربیت یافتگان مکتب اسلامی تبریک عرض می نمائیم .

زندگي مجال تربيت است و هستي كلاس است كه همه لحظه ها و صحنه هايش، آموزگار تربيت انسان است.

 

گذر ايام صدف روزها و شب هايي است كه در پس يكديگر آمدند و رفتند، تا انسان خود را در هاله تربيت بارور و از خاك به افلاك ره سپارد. هفته تربيت، هفته انسان و ارزش هاي انساني، گرامي باد.

 

تاريخ، آيينه روشن انسان هايي است كه زير اين آسمان بي رنگ، هميشه در پيِ نجات و تلاش، براي دست گيري از انسان هايي بوده اند كه غريق درياي خروشان نفس شده اند. بيش از اين كه به خود بينديشند، به فكر ديگران بوده، هميشه خلاف موج، حركت كردند و ساحلي ديگر جسته اند.

 

كساني كه پيامبر گونه زندگي خود را وقف نجات گم شدگان كوره، راه هاي زندگي نموده اند. آن ها مانند پيامبران، مربيان دلسوز انسان اند. هفته تربيت اسلامي را به همه اين بزرگواران تبريك مي گوييم.

 

مربيان تربيتي، ميراث دار انبيا و اسطوره هاي خدمت به بشرند. آن ها برگزيدگاني هستند كه با تكيه بر ايمان و عقيده قلبي خود، هميشه در انديشه گشودن چشم هاي خواب آلوده در مسير چاه هاي زندگي اند. فكر خوب زيستن، خوب ماندن و خوب ساختن، در قلب دريايي اينان، موج هاي سهمگين اراده مي آفريند. اينان سازندگان نسلي معتقد، با ايمان و با نشاط اند. و همه ما مديون ايمان قلبي و مساعي اين بزرگواران در راستاي تربيت صحيح هستيم. اين روز را به همگي اين عزيزان تبريك و تهنيت مي گوييم.

 

 

سلام بر دست هاي پر محبتي كه ابري تر از آسمان، عاطفه را به لب هاي ترك بسته وجود انسان ها مي رساند. بر قلب هايي درود كه مالامان از عشق به خالق و مخلوق، در پي افتاده اي در راه، مي گردد تا مزرعه انديشه اش را با نسيم تربيت سبز سازند. بر زبان هايي درود كه مانند طبيبي زبردست، نشاط را به رگ هاي گرفته نيازمندان فرا مي خواند.                

 

روز تربيت اسلامي بر اين بزرگ مردان كم توقع خجسته و فرخنده باد!

 

هفته تربيت اسلامي را به همه مربيان دلسوز و تربيت يافتگان مكتب اسلام تبريك عرض مي كنيم.

 

هفته تربيت، هفته تجديد نظر در رفتار است

 

هفته تربيت فرصتي مناسب براي يافتن سراي سلامت در گذر عمر مي باشد.
 

هفته تربيت هفته قدرداني از مربياني است كه باغبانان انديشه و معرفت اند.
 

هفته تربيت فرصت درنگ و مرور بر سرمايه هاي جوان كشور است.

   

                                                              تهیه و تنظیم/ دکترمرتجی

                                                     مسؤل امور فرهنگی/ معاونت درمان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳