آشنایی با حقوق گیرنده خدمت در مدارک پزشکی

signup با توجه به تکمیل ظرفیت ثبت نام دوره آموزشی آشنایی با حقوق گیرنده خدمت در بخش مدارک پزشکی،به اطلاع میرساند ثبت نام

از این ساعت به بعد به صورت رزرو خواهد بود و در صورت عدم تایید برخی از متقاضیان، افراد رزرو جایگزین خواهند شد. لیست نهایی تایید شدگان دوره روز دوشنبه مورخ ۲۸/۵/۹۲ از طریق سایت معاونت درمان اعلام خواهد شد. 
 
 
خواهشمند است مطالب زیر را با دقت خوانده و از تماس غیر ضروری به معاونت درمان اجتناب نمایید.
 
_ ثبت نام دوره های آموزشی مندرج در جدول زیر در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۶ و ۲۷ مرداد ماه سال ۹۲ انجام پذیر است.
 
-هر نفر میبایست تنها در یکی از این دو تاریخ ۲۹/۵/۹۲ و ۴/۶/۹۲ ثبت نام نموده و در همان روز در دوره شرکت نماید و ثبت نام برای هر روز فقط تا تکمیل ظرفیت (۱۰۰نفر) امکان پذیر است.
 
_ تنها مسوولین پذیرش و متصدیان پذیرش می توانند در این دوره ها ثبت نام کنند.
 
- پرسنل مدارک پزشکی شبکه های بهداشت و ستاد پردیس دانشگاه نیز می توانند در این دوره شرکت نمایند.
 
- مسوول مدارک پزشکی مراکز می بایست بر ثبت نام پرسنل زیر مجموعه خود نظارت داشته و تاریخ شرکت پرسنل پذیرش در دوره را طوری تنظیم نمایند که کلیه پرسنل در دوره ها شرکت نمایند و خللی نیز در انجام امور آن مرکز ایجاد نگردد.
 
- تاییدیه ثبت نام در روز ۲۸/۵/۹۲ در سایت معاونت درمان اعلام میگردد. تنها افرادی که اسامی آنان در لیست تاییدیه باشد مجاز به شرکت در دوره می باشند.
 
-دوره آموزشی مربوط به پرسنل آمار و بایگان نیز متعاقبا اعلام و برگزار خواهد شد.
 

ردیف

عنوان دوره

گروه مجاز به شرکت در دوره

تاریخ دوره

ساعت تشکیل کلاس

محل تشکیل کلاس

تاریخ ثبت نام در سایت

ظرفیت کلاس

تاریخ درج تاییدیه ثبت نام در سایت

۱

آشنایی با حقوق گیرنده خدمت در بخش مدارک پزشکی
(گروه اول)

مسوول پذیرش و پرسنل شاغل در پذیرش

 
۲۹/۵/۹۲
 

 
۹ صبح

سالن اجتماعات معاونت درمان

۲۶/۵/۹۲
و
۲۷/۵/۹۲

۱۰۰ نفر

 
۲۸/۵/۹۲

۲

آشنایی با حقوق گیرنده خدمت در بخش مدارک پزشکی
(گروه دوم)

مسوول پذیرش و پرسنل شاغل در پذیرش

۴/۶/۹۲

 
۹ صبح

سالن اجتماعات معاونت درمان

۲۶/۵/۹۲
و
۲۷/۵/۹۲
 

۱۰۰ نفر

 
۲۸/۵/۹۲


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ظرفیت ثبت نام تکمیل گردید. نام شما در لیست رزرو قرار خواهد گرفت.
ثبت نام

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳