آشنايي با تجهيزات دندانپزشکي-آمالگاماتور و لايت کيور

light cureآمالگاماتور دستگاهي است که جهت ترکيب آمالگام (مواد پر کردن دندان) به همراه قابليت انتخاب واحد يا درصد ترکيب جيوه و آمالگام به کار مي رود.پس از قراردادن کامپوزيت(مواد ترميمي همرنگ دندان)در دنداني که قصد پرکردن آنرا داريم بايد از لايت کيور جهت سفت کردن کامپوزيت استفاده کنيم.
 
 

دریافت متن آشنايي با تجهيزات دندانپزشکي-آمالگاماتور و لايت کيور 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳