«دستورالعمل مراقبت و رفتار با کودک در مراکز»

children care beh19392جهت دریافت فایل دستورالعمل مراقبت و رفتار با کودک / نوجوان در مراکز بهداشتی درمانی (مراکز بستری)

اینجا را کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳